Видео отзиви: Tyrone, САЩ

Добре дошли в успеха с жените

'... и това момиче вече е моята приятелка ...'

Тайрън използва техниките от програмата http: // store, за да привлече момиче в училище. Той използва техниките за разговор и привличане, за да я накара да го пожелае и сега тя е негова приятелка.