Тя каза, че той е „глупав“, че я попита

Безплатен клип

https://s3.amazonaws.com/tmm_audio/johndatingpower.mp3

Наскоро с Бен (от „Съвременният човек“) интервюирахме „Джон“, който беше присъствал на магазина http: //.